Estimulació cognitiva - Tractament del deteriorament cognitiu

Treballem per endarrerir el deteriorament cognitiu i recuperar les capacitats cognitives després d’un dany cerebral.

Quí som?

Som un equip de professionals amb experiència en la cura i el tractament de les persones d´edat avançada, que ens centrem a restablir, mantenir o millorar les capacitats cognitives de les persones. Volem arribar a totes les persones amb problemes cognitius i és per això que portem els nostres programes al domicili de cada usuari. I ho fem ajudant-nos de les noves tecnologies, sense desplaçaments, en la privacitat de la pròpia casa i amb el suport dels nostres professionals.

Per aconseguir resultats contem amb psiconeuròlegs que dissenyen, segueixen i adapten les tasques dels nostres usuaris i per a portar aquestes tasques al domicili de cadascú hem seleccionat els millors partners per tenir software amb demostrables fonaments científics.

Per qué?

En la mesura que puguem retardar l’aparició de la demència, propiciarem més anys amb qualitat de vida i una reducció de la despesa social i sanitària derivada de la cura de les persones grans.

Qué és el DCL?

El DCL és una alteració d’un o més dominis de la cognició, superior al que s´espera en una persona de la mateixa edat i nivell educatiu, però no és de suficient intensitat per establir el diagnòstic de demència.

D’aquestes despeses, unes són directes, derivades del ús de recursos sanitaris per la pròpia malaltia, i d’altres són indirectes, relacionats amb el suport que precisen aquests malalts per part de familiars, serveis socials, etc. a conseqüència de les limitacions generades a la vida del pacient, pel que precisen supervisió.

Qué fem?

Per tal d’arribar a totes les casuístiques, hem dissenyat 3 programes, flexibles i personalitzats, en funció de l’objectiu de cada usuari.

  • Atenció
  • Memòria
  • Percepció
  • Càlcul
  • Funcions executives
  • Orientació
  • Llenguatge
  • Praxias
  • Velocitat de processament

Tipus de programes

Els nostres programes són individuals i personalitzats en funció de les necessitats de cada usuari. Res és estàndard i es treballen més les capacitats que més ho necessiten. Sempre fem una valoració inicial abans d’assignar tasques a un usuari i fem seguiment, adaptació de tasques i informes durant i al final del programa.

Tot es fa en una tablet que nosaltres configurem perquè sigui fàcil i amigable de fer servir. Posem a disposició dels nostres usuaris el servei de videoconferència o suport telefònic per ajudar-los sempre que ho necessitin.

A quí va dirigit?

Ens dirigim a persones sanes

que volen prevenir el deteriorament de les seves capacitats cognitives. No han desenvolupat símptomes de deteriorament, però volen estar en bona forma mental, són conscients que el cervell ha de mantenir-se actiu.

i a persones amb patologia

que afecta alguna capacitat cognitiva com el deterioro cognitiu lleu, dany cerebral, dèficit d’atenció, etc. que precisen rehabilitació, bé perquè tenen altes probabilitats de millora o perquè és necessari actuar per alentir el deteriorament que ja s’està manifestant.

També és adequat per a persones amb deteriorament cognitiu moderat.

i a les que necessiten un alt rendiment

potenciar les seves capacitats cognitives d’atenció, memòria i velocitat de processament per a professionals que necessiten estar sempre al màxim de les seves facultats mentals.

Contacta'ns

Desa

Som a Barcelona    info@indexaplus.com     649 310 267